Skip to main content

Bedrijf, vereniging of stichting

U gaat iets nieuws beginnen. Een bedrijf. Of, alleen of met anderen, een vereniging of stichting. Dat is mooi. En ook wel een beetje spannend. Welke rechtsvorm is bijvoorbeeld het meest geschikt? Hoe zorgt u er voor dat u maximale vrijheid heeft en tegelijkertijd risico’s beperkt? Daar praat u over met dierbaren en bekenden, met uw bank, uw accountant én met uw notaris. Met ons dus.

Zo’n gesprek voert u niet alleen als u enthousiast aan de slag gaat. Ook jaren later kunnen er goede redenen zijn om eens te bezien of u de zaken nog goed geregeld heeft. Bijvoorbeeld omdat u wilt fuseren, de zaak wilt verkopen of ontbinden, een nieuwe partner welkom wilt heten of een bedrijfspand wilt kopen. Stuk voor stuk aanleidingen om u goed te laten adviseren. En om op basis van dat advies zelf besluiten te nemen en die besluiten met de juiste overeenkomsten en akten te laten bekrachtigen.

We zijn er voor u en voor uw bedrijf, vereniging of stichting. Of u nu aan de wieg staat van iets nieuws, een volgende fase in de ontwikkeling daarvan of er afscheid van gaat nemen.